Nieuws uit het jeugdveld

Minder aanmeldingen bij RvdK tijdens de lockdown

De eerste zes maanden van 2020 was de instroom van onderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) vergelijkbaar met dezelfde periode in 2019. Tijdens de lockdown vanwege het coronavirus in het tweede kwartaal nam het aantal aanmeldingen echter wel af.

In de eerste helft van 2020 zijn ruim 9.000 beschermingsonderzoeken aangemeld bij de RvdK. Er zijn dan zorgen om een kind en vrijwillige hulp blijkt in deze situaties niet toereikend. In dezelfde periode van 2019 waren dat er ruim 8.800. Het aantal spoedzaken nam niet toe. In het eerste kwartaal ontving de RvdK meer verzoeken voor een beschermingsonderzoek, tijdens de lockdown waren dit er minder.

Gezag en omgang

Het aantal onderzoeken over gezag en omgang was in de eerste helft van 2020 ruim 2.000, duidelijk minder dan de ruim 2.500 in dezelfde periode van 2019. Bij conflictscheidingen kan de rechter de RvdK verzoeken onderzoek te doen en advies te geven over gezag en omgang, maar tijdens de lockdown waren er vrijwel geen rechtbankzittingen.

Schoolverzuim

De sluiting van de scholen had effect op het aantal onderzoeken bij schoolverzuim. De eerste helft van 2020 zijn er 760 zaken aangemeld, een jaar eerder waren dat er ruim 1.200.

Strafzaken

Ook het aantal aangemelde strafzaken van bijna 4.900 is lager dan de 5.350 in 2019. Mogelijk hebben de politie en het OM minder jongeren aangehouden en vervolgd door de uitgaansbeperkingen en samenscholingsverboden tijdens de lockdown.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies