Nieuws uit het jeugdveld

Meer onderwijsvolgende jongeren werken weer

Na een flinke daling afgelopen voorjaar hebben weer meer jongeren naast hun opleiding betaald werk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreekt van een licht herstel in de arbeidsdeelname van jongeren die onderwijs volgen.

In het derde kwartaal van 2020 had 62,1 procent van alle 15- tot 25-jarigen betaald werk. Een jaar eerder was dat nog 66,2 procent. In het tweede kwartaal van 2020 daalde het percentage jongeren dat betaald werk had naast school of studie sterker dan onder jongeren die geen onderwijs volgden. Maar terwijl onderwijsvolgende jongeren in het derde kwartaal weer vaker werk hadden, bleef het percentage jongeren met betaald werk die geen onderwijs volgden nagenoeg op hetzelfde niveau van 80 procent.

Onderzoeker Thijs Tuenter van het NJi tempert het optimistische geluid. 'Nog steeds zitten relatief veel jongeren zonder werk of opleiding. Daarnaast is ook voor schoolgaande jongeren de arbeidsparticipatie lager dan in voorgaande jaren. De verwachting is dat door de coronacrisis vooral kwetsbare jongeren minder aan het werk komen. Jongeren met een beperking, zonder startkwalificatie of met een migratieachtergrond dreigen op meerdere domeinen, zoals wonen en schulden, een achterstand op te lopen.'

Ook zijn er volgens Tuenter nog steeds zorgen over de tekorten in het aantal leer- en stageplekken voor jongeren in het beroepsonderwijs. 'De overgang voor jongeren die na hun studie toetreden op de arbeidsmarkt lijkt hiermee alleen maar complexer te worden.'

Bron: CBS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies