Nieuws uit het jeugdveld

Meer maatwerk in pleegzorg met 'eenvoudige adoptie'

De invoering van 'eenvoudige adoptie' door pleegouders maakt meer maatwerk mogelijk in de zorg voor pleegkinderen. Dat concludeert het WODC in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als de oorspronkelijke ouders het gezag over hun kind verliezen, komt een pleegkind nu onder voogdij te staan van een gecertificeerde instelling of pleegouders. Belangrijke beslissingen over het kind worden dan genomen door de voogd, maar de juridische band met het oorspronkelijke gezin blijft bestaan. Een verdergaande mogelijkheid is 'sterke' adoptie door pleegouders. Zij hebben dan de volledige beslissingsbevoegdheid over het kind. Hun recht op pleegzorgbegeleiding en –vergoeding vervalt. De juridische band met het oorspronkelijke gezin wordt verbroken. 'Sterke' adoptie door pleegouders komt weinig voor.

'Eenvoudige adoptie' door pleegouders is een variant tussen pleegoudervoogdij en 'sterke' adoptie. De pleegouders krijgen zeggenschap over het kind en het kind blijft lid van het pleeggezin, ook als het 18 jaar oud is. Tegelijkertijd blijft de juridische band met het oorspronkelijke gezin behouden.

Het invoeren van 'eenvoudige adoptie' is het overwegen waard, schrijven de onderzoekers, omdat het tegemoet komt aan een deel van de behoeften en wensen van pleegkinderen en pleegouders. Het vergroot de keuzemogelijkheden bij het zoeken naar een duurzame oplossing voor een kind dat niet bij de eigen ouders kan opgroeien. Of eenvoudige adoptie in de praktijk ook een bruikbaar instrument is, hangt af van de randvoorwaarden. Zo pleit een deel van de ondervraagde pleegouders voor handhaving van de pleegzorgbegeleiding en -vergoeding bij eenvoudige adoptie.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil de Tweede Kamer vóór de zomer een reactie sturen op het onderzoek.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies