Nieuws uit het jeugdveld

Lager schooladvies door geschrapte eindtoets

Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs kregen vorig schooljaar gemiddeld een lager schooladvies dan eerdere jaren. Dit komt mede doordat de eindtoets in het basisonderwijs door de coronacrisis niet doorging. Dat schrijft minister Arie Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Door het vervallen van de eindtoets bepaalde het oordeel van leraren in welke stroming kinderen terechtkwamen. Hierdoor werden schooladviezen vaak niet naar boven bijgesteld. Het ontbreken van de eindtoets als objectief tweede gegeven baart Slob zorgen omdat het vooral leerlingen lijkt te treffen die toch al minder kansen hebben.

Kansenongelijkheid

Hoewel het schooladvies gemiddeld lager ligt, zijn leerlingen op de middelbare school wel vaker op een hoger onderwijsniveau geplaatst dan hun schooladvies aangaf. Dat gebeurde relatief minder vaak bij kinderen uit armere gezinnen. Dit werkt kansenongelijkheid in de hand.

Volgen van leerlingen

Het ministerie van OCW heeft afspraken gemaakt met middelbare scholen om leerlingen goed te blijven volgen en zo te kijken of ze op het juiste niveau zitten. Daarnaast is er 208 miljoen euro beschikbaar voor inhaalprogramma's in het basis- en voortgezet onderwijs. OCW wil er alles aan doen om de eindtoets dit schooljaar wel te laten doorgaan.

Kansenongelijkheid tegengaan

Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut zegt dat het wegvallen van de eindtoets negatieve gevolgen heeft voor kinderen met toch al minder kansen. 'Dit probleem vraagt om specifieke oplossingen. Aandacht voor kansenongelijkheid is van groot belang om jongeren die kansen te bieden die aansluiten bij hun mogelijkheden. Extra geld om onderwijsachterstanden in te lopen zou dus ook specifiek moeten gaan naar de jongeren die afgelopen jaar geen eindtoets konden doen. Het volgen van de leerprestaties van deze jongeren is daarom een goede zaak.'

Bron: Ministerie van OCW; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies