Nieuws uit het jeugdveld

Kinderopvang scoort hoog op emotionele kwaliteit

De emotionele kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is goed; de educatieve kwaliteit is voldoende. Dat blijkt uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2017-2019, die staatssecretaris Tamara van Ark van SZW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De kwaliteitsmonitor beschrijft de kwaliteit van de kinderdagopvang, de kortdurende peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. De steekproef onder gastouders is echter niet representatief.

De emotionele kwaliteit is in alle typen kinderopvang voldoende tot goed. Daarbij gaat het om aspecten als de sensitiviteit van de pedagogisch medewerkers, de mate waarin zij respect tonen voor de autonomie van kinderen en de mate waarin ze wenselijk gedrag in de groep stimuleren.

De educatieve kwaliteit van de kinderopvang is voldoende. In alle typen opvang is veel aandacht voor het stimuleren van spel en taal. Maar het aanbod op het gebied van creatieve en muzikale vorming, rekenen, wetenschap en technologie, en burgerschapsvorming is beperkt.

Het gemiddelde welbevinden van kinderen in de opvang is hoog. De werkbeleving van pedagogisch medewerkers en gastouders is overwegend positief. Het werkklimaat is prettig en ze hebben het gevoel betrokken te worden bij beslissingen in de organisatie. Het aanbod van activiteiten voor professionalisering is matig.

Bron: Ministerie van SZW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies