Nieuws uit het jeugdveld

Kinderen ondanks corona positief over leven

Ondanks de spanningen die de coronacrisis oplevert, zijn kinderen nog steeds positief over hun kwaliteit van leven. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na een quickscan van de eerste 556 ingevulde reacties op de tweejaarlijkse vragenlijst voor kinderen en jongeren.

Kinderen vinden het fijn om hun huiswerk in hun eigen tempo te maken, hebben meer vrije tijd en zien hun ouders vaker. Daarbij neemt de stress in hun leven af door de lockdown.

Dat laatste geldt ook voor een deel van de kwetsbare kinderen en jongeren: hulpverleners kloppen minder vaak aan waardoor ze minder spanning ervaren. En kinderen die uit de toon vallen bij hun klasgenoten of zelfs worden gepest, zijn blij om van school weg te zijn.

Kalverboer ziet de quickscan als een oproep om maatwerk te leveren aan kwetsbare leerlingen. Kinderen en jongeren die door spanningen in het gezin hun huiswerk niet kunnen doen of onder druk staan vanwege huiselijke ruzies, moeten zoveel mogelijk naar school of naar een andere plek waar het veiliger is.

Ook adviseert Kalverboer scholen om na te denken over het onderwijs dat ze gaan aanbieden als de coronaperiode voorbij is. Onderzoek welke kinderen en jongeren in deze tijd juist beter gedijen, tot meer prestaties komen en gelukkiger zijn via thuisonderwijs en welke zich juist beter voelen in een schoolse setting, aldus de Kinderombudsvrouw.

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies