Nieuws uit het jeugdveld

Kerstvakantie voor scholen wordt niet verlengd

De kerstvakantie voor scholen wordt niet verlengd. Het OMT adviseerde eerder om de scholen een week langer dicht te houden vanwege het oplopend aantal besmettingen. Op de persconferentie van 8 december heeft premier Mark Rutte echter geen verlengde schoolvakantie aangekondigd.

In november waren 40 van de 1.653 middelbare scholen tijdelijk gesloten vanwege coronabesmettingen, blijkt uit gegevens van de Onderwijsinspectie. In het primair onderwijs sloten 44 van de 7.358 scholen voor korte tijd. In het voortgezet onderwijs waren scholen gemiddeld 5,9 dagen gesloten. Op basisscholen was dit 5,4 dagen.

Voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren is het essentieel dat de basisfuncties van het onderwijs tijdens de coronaperiode zoveel mogelijk in stand blijven, zegt Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Dat kan op verschillende manieren, zoals met kleine klassen, afstandsonderwijs of aangepaste lesroosters. Het onderwijs is flexibel in het organiseren hiervan, waardoor onderwijsachterstanden zoveel mogelijk zijn voorkomen. In die lijn past het niet dat scholen een week extra dicht gaan. Dit komt de ontwikkeling van kinderen niet ten goede. Niet alleen vanwege het oplopen van onderwijsachterstanden, maar ook door het verlies van sociale contacten met medeleerlingen en leerkrachten die van groot belang zijn voor het welbevinden.'

Bron: Ministeries van OCW, JenV en VWS; NJi

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies