Nieuws uit het jeugdveld

Kabinet maakt deelgezag mogelijk

Er komt een regeling voor deelgezag voor personen die een belangrijke rol spelen in de verzorging en opvoeding van een kind, zoals pleegouders, stiefouders, grootouders en andere familieleden. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, dat op internet is opengesteld voor commentaar.

Bij deelgezag krijgen maximaal twee medeopvoeders de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om samen met ouders dagelijkse beslissingen te nemen over kinderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om bedtijden, sportactiviteiten, speelafspraken, grenzen stellen en corrigeren. Deelgezagdragers krijgen ook een recht op informatie van bijvoorbeeld leraren op school.

Over grote beslissingen moeten opvoeders met deelgezag op de hoogte worden gesteld en mogen zij adviseren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inschrijving op een school, ingrijpende medische handelingen en het openen van een bankrekening. De ouders nemen hierover de uiteindelijke beslissing.

Ouders en beoogde deelgezagdragers kunnen binnen drie maanden na de geboorte van een kind bij de rechtbank deelgezag aanvragen. Als het kind al ouder is, kunnen zij deelgezag aanvragen wanneer de beoogde deelgezagdrager minstens een jaar betrokken was bij de verzorging en opvoeding van het kind.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies