Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdautoriteit gaat zorgcontinuïteit bewaken

De Jeugdautoriteit zet een 'early warning system' op om vroegtijdig risico's te signaleren voor de continuïteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat heeft de Jeugdautoriteit bekendgemaakt.

De afgelopen jaren kwam de continuïteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering soms in gevaar door financiële problemen bij aanbieders. Als zij veel omzet verliezen, ontstaan al snel financiële problemen. Ze kunnen namelijk hun belangrijkste kostposten, personeel en huisvesting, niet snel omlaag brengen.

Een early warning system moet in elk geval de grote gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders omvatten, schrijft de Jeugdautoriteit. Bij hen is het risico voor de continuïteit van hulp het grootst, omdat andere aanbieders in de regio de hulp niet zomaar kunnen overnemen als grote gespecialiseerde aanbieders failliet gaan.

Monitoring van het inkoopbeleid van gemeenten is een manier om continuïteitsrisico's vroegtijdig in kaart te brengen, concludeert de Jeugdautoriteit. Daarnaast wil zij de bedrijfsvoering van aanbieders monitoren, aan de hand van hun jaarrekeningen. Verder wil de Jeugdautoriteit letten op het ontstaan van acute problemen,  aan de hand van berichtgeving in de media en informatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit, aanbieders en jeugdzorgregio's.

Bron: Jeugdautoriteit

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies