Nieuws uit het jeugdveld

Inspectie: Corona had grote gevolgen voor jeugdhulp

De coronamaatregelen hadden veel invloed op kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen. Een deel van de problemen werd ernstiger en sommigen moesten langer wachten op hulp. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in haar Sectorrapportage Jeugd.

Kinderen en jongeren moeten samen kunnen zijn, perspectief hebben en zich kunnen ontwikkelen, stelt de inspectie. Het wegvallen van de structuur van school en dagbesteding tijdens de lockdown leidde tot een toename van verveling, angst, agressie en verslaving.

Veel preventieve en ambulante hulp werd af- of uitgesteld tijdens de lockdown. Na verloop van tijd kwam de meeste hulp weer op gang, vaak in een aangepaste vorm. Hulpverleners gingen bijvoorbeeld meer beeldbellen of voerden vaker een gesprek tijdens een wandeling.

De hulpverlening verloor het zicht op kwetsbare gezinnen, waar door de lockdown nieuwe problemen ontstonden of waar onveiligheid niet werd gesignaleerd. Het aantal aanmeldingen bij wijkteams en de jeugd-ggz liep terug.

Aanbieders van residentiële hulp kozen eerder voor beperkende maatregelen dan nodig was, stelt de inspectie. Kinderen en jongeren hadden minder contact met familie en vrienden, doordat ze weinig of geen bezoek konden ontvangen en minder of niet naar huis konden.

Er is ook een groep kinderen voor wie de rust van thuisonderwijs goed uitpakte. En sommige gezinnen hadden baat bij minder bemoeienis van hulpverleners en minder druk van buitenaf. In de residentiële jeugdhulp werd meer onderwijs en dagbesteding geboden in kleine groepen, die voor veel kinderen extra rust boden.

Vooruitblikkend op een mogelijke tweede corona-uitbraak stelt de inspectie dat noodzakelijke preventieve, ambulante en residentiële hulp moet doorgaan. Hulpverleners moeten ruimte en middelen hebben om maatwerk te bieden. Het is belangrijk om kinderen en jongeren te betrekken bij het vormgeven van eventuele nieuwe maatregelen. Dat kan het draagvlak voor maatregelen vergroten.

De inspectie baseerde haar rapportage op gesprekken met 13 jeugdhulpregio's, 8 branche- en beroepsverenigingen en 63 grote en kleine aanbieders van ambulante en residentiële jeugdhulp, jeugd-ggz, jgz en lokale teams.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies