Nieuws uit het jeugdveld

In buitenland gesloten kindhuwelijk niet meer erkend

Er komt een wet waardoor een in het buitenland gesloten kindhuwelijk niet meer in Nederland wordt erkend. Dat staat in het plan Schadelijke Praktijken, waarmee ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) onder meer huwelijksdwang willen aanpakken.

Sinds de invoering van de Wet tegen huwelijksdwang in 2015 erkent Nederland geen huwelijken meer met partners die jonger zijn dan 18 jaar. Kindhuwelijken die in het buitenland rechtsgeldig gesloten zijn, worden nog wel erkend zodra beide partners meerderjarig zijn. Dat laatste gaat veranderen.

Naast de nieuwe wet komen er ook andere maatregelen om huwelijksdwang te voorkomen. Zo krijgt het Landelijk Knooppunt voor Huwelijksdwang en Achterlating geld voor een noodfonds voor hulp aan Nederlandse slachtoffers in het buitenland. Ook wordt bij de inburgering aandacht besteed aan het thema zelfbeschikking. Daarnaast krijgen ambtenaren van de burgerlijke stand een training in het herkennen van ongewenste huwelijken.

Het plan Schadelijke Praktijken is een uitwerking van het programma Geweld hoort nergens thuis, waarin het kabinet met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en andere partijen huiselijk geweld en kindermishandeling willen terugdringen.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies