Nieuws uit het jeugdveld

Duidelijkheid nodig over vrijwillige hulpverlening

Het is belangrijk dat professionals altijd duidelijk maken of de hulp die zij bieden vrijwillig is en welke rechten ouders en kinderen hebben. Dat schrijft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in zijn reactie op een advies over jeugdbescherming.

Ouders weten niet altijd of zij te maken hebben met vrijwillige hulp 'onder drang' of met hulp 'onder dwang' in het kader van een jeugdbeschermingsmaatregel, stelden de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor de Veiligheid en Samenleving vorig jaar in een rapport. Dat verschil moet altijd duidelijk zijn, aldus de raden. Ook moet voor ouders duidelijk zijn wat hun rechten en plichten zijn. De raden adviseerden het begrip 'drang' te vervangen door 'intensieve vrijwillige hulp'.

Dekker schaart zich achter dat advies. Duidelijkheid scheppen over het verschil tussen vrijwillige en gedwongen hulp behoort volgens hem tot de professionaliteit van de jeugdbeschermers die werken bij de gecertificeerde instellingen. Hij wil dat het scheppen van duidelijkheid wordt meegenomen in lopende experimenten voor een gezamenlijke aanpak van ernstige gezinsproblemen vanuit jeugdhulp en jeugdbescherming.

Verder vindt Dekker het belangrijk dat wijkteams gebruik kunnen maken van de expertise van de jeugdbescherming in het werken met ouders die in een onveilige gezinssituatie niet graag hulp accepteren. In sommige gemeenten hebben gecertificeerde instellingen bijvoorbeeld al een consulterende rol in het wijkteam.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies