Nieuws uit het jeugdveld

Coronasteun voor lokale jeugdorganisaties

Het kabinet stelt 7,3 miljoen euro beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren voor schade door de coronacrisis.

De 2.900 vrijwilligersorganisaties voor jeugd hebben eerder dit jaar een petitie ingediend voor coronasteun bij het Rijk en de VNG. De petitie leidde tot een unaniem aangenomen motie in de Tweede Kamer om deze organisaties financieel te ondersteunen. Het gaat om scoutinggroepen, speeltuinen, jongerenwerk, kinderboerderijen en jeugdkampen.

Gemeenten aan zet

Het Rijk trekt 7,3 miljoen euro uit om de organisaties te compenseren voor de periode van half maart tot 1 juni, toen zij minder inkomsten hadden van bezoekers, horeca en verhuur. Het bedrag wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds, naar rato van het aantal jongeren in een gemeente. De gemeenten zijn nu aan zet om dit rijksgeld ook daadwerkelijk aan de lokale jeugdorganisaties te verstrekken.

Belang van jeugdorganisaties

Bas Wijnen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut, is blij met de aangekondigde steun. 'Deze steun is een blijk van erkenning voor dit soort jeugdorganisaties en maakt het mede mogelijk dat ze blijven bestaan.'

Wijnen benadrukt dat de jeugdorganisaties belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 'Juist in hun vrije tijd groeien zij enorm door ontmoetingen met leeftijdsgenoten. Zo leren ze spelenderwijs vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen overwinnen en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden. Daarnaast is het waardevol dat duizenden vrijwilligers op een laagdrempelige manier betrokken zijn bij het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. Dat krijg je als overheid zelf nooit zo georganiseerd.'

Bron: VNG; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies