Nieuws uit het jeugdveld

Basisscholen en kinderopvang gaan weer open

Op 11 mei gaan het basisonderwijs, het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd, kinderdagverblijven, gastouderopvang en de bso weer van start. Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor om per 2 juni als '1,5-meterschool' open te gaan. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding weer in de buitenlucht in groepsverband sporten. 12-plussers moeten daarbij 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat maakte het kabinet bekend tijdens de persconferentie van 21 april.

Het kabinet wil dat het basisonderwijs zo wordt ingericht dat volwassenen 1,5 meter afstand houden van elkaar en waar mogelijk van de kinderen. Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Het kabinet vraagt scholen om creatief te zijn en oplossingen met elkaar te delen.

'Voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen is het van groot belang dat scholen geleidelijk aan opengaan. Tegelijkertijd staan scholen opnieuw voor een enorme opgave', zegt directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut.

'Leerkrachten en scholen moeten het onderwijs op een andere manier organiseren, halve klassen lesgeven en kinderen in een ongewone situatie begeleiden. Dat vraagt niet alleen veel van de school en de leerkrachten, maar ook van kinderen. Helaas is dit nu de realiteit. Natuurlijk is het een hele opgave, maar tegelijkertijd brengt dit ook nieuwe kansen met zich mee.'

Bron: Ministerie van OCW; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies