Nieuws uit het jeugdveld

Aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus weer gedaald

Het aantal geplaatste jongeren in JeugdzorgPlus is in 2019 met 5 procent gedaald. Dat blijkt uit de plaatsingsgegevens van Jeugdzorg Nederland. Ook in 2018 was er een daling ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal vrijwillige plaatsingen in JeugdzorgPlus, waarbij de ouders of de jongere het eens zijn met de opname, daalde voor het eerst sinds 2016. De afname lijkt het gevolg te zijn van de regionale overlegtafels. Daar praten gemeenten met instellingen en zorgaanbieders over passende plekken voor jongeren en alternatieven voor een gesloten plaatsing. Jongeren zonder maatregel van de kinderrechter worden daardoor minder snel in een gesloten instelling geplaatst.

Met de cijfers van de rapportage van Jeugdzorg Nederland wordt gemonitord hoe het plan 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren' zich ontwikkelt. Met dit plan wil de sector plaatsingen in de JeugdzorgPlus zoveel mogelijk voorkomen.

'De keus voor een gesloten plaatsing wordt meestal gemaakt om een jongere te beschermen', zegt Els Mourits, projectleider Specialistische jeugdhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het is goed om ons bij elke plaatsing kritisch af te vragen of het doel dat we daarmee beogen ook op een andere manier bereikt kan worden.'

'Er is toenemende belangstelling voor kleinschalige voorzieningen als alternatief voor JeugdzorgPlus', vervolgt Mourits. 'In het NJi-project Specialistische jeugdhulp brengen we op dit moment wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis bij elkaar om samen met de praktijk richting te geven aan die ontwikkeling.'

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies