Nieuws uit het jeugdveld

Aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus flink gedaald

Het aantal jongeren dat is geplaatst in een JeugdzorgPlus-instelling is in de eerste helft van 2020 met 20 procent gedaald ten opzichte van die periode in 2019. Dat blijkt uit de plaatsingsgegevens die Jeugdzorg Nederland heeft gepubliceerd.

De daling is in lijn met het actieplan 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren', bedoeld om de gesloten jeugdhulp te verbeteren en het aantal plaatsingen te verminderen. Het is echter niet duidelijk of de daling dit jaar het gevolg is van het nieuwe beleid, of van de coronamaatregelen. Door de maatregelen is het zicht op kwetsbare jongeren verminderd, waardoor zij mogelijk niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Het aantal geplaatste jongeren verschilt per regio, net als de gemiddelde plaatsingsduur. Ook zijn er verschillen in het aantal jongeren dat gesloten geplaatst is zonder jeugdbeschermingsmaatregel en in de leefsituatie van jongeren voor en na de JeugdzorgPlus-plaatsing. Dat maakt het lastig om trends te benoemen in de cijfers, aldus Jeugdzorg Nederland. De brancheorganisatie wil de verschillen samen met jeugdhulpaanbieders en gemeenten duiden en ervan leren.

Het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus daalt al een paar jaar. In 2018 was de daling ruim 6 procent en in 2019 was het 5 procent.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies