Nieuws uit het jeugdveld

Aantal jongerenwerkers groeit niet mee met behoefte

Het aantal jongerenwerkers in Brabant is de laatste jaren niet vergroot, ondanks de groeiende behoefte aan jongerenwerk. Dat blijkt uit een enquête van drie regionale kranten in Brabant.

In 24 van 62 Brabantse gemeenten bleef het aantal jongerenwerkers de afgelopen vijf jaar gelijk of werd het minder. 16 gemeenten schakelden in 2019 iets meer jongerenwerkers in dan in 2014. De overige gemeenten stuurden geen bruikbare gegevens naar de onderzoeksredactie van de drie kranten. In dezelfde periode groeide het aantal Brabantse jongeren met 8 procent.

De inzet van jongerenwerk is onderdeel van het offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit dat minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie wil opzetten. Volgens Sociaal Werk Nederland en Stichting Halt zijn daarvoor tien keer meer jongerenwerkers nodig dan er nu zijn. Dat schreven ze in november in een brief aan de Tweede Kamer. Kamerleden stelden daarover vragen aan Grapperhaus. De minister heeft die nog niet beantwoord.

Mike Loef van het Nederlands Jeugdinstituut benadrukt het belang van jongerenwerk. 'Goed jongerenwerk helpt jongeren bij het vinden van een reëel en positief toekomstperspectief, samen met partners als het onderwijs, gemeenten en de politie. Het jongerenwerk is primair bedoeld om jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling en draagt bij aan het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding. De samenleving verwacht nu dat het jongerenwerk bijdraagt aan de strijd tegen drugshandel en wapenbezit. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut heeft het jongerenwerk vooral een taak in de preventie en vroegsignalering van problemen. Criminaliteitsbestrijding is een taak van politie en justitie.'

Bron: Brabants Dagblad; Eindhovens Dagblad; BN DeStem; Sociaal Werk Nederland; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies