Nieuws uit het jeugdveld

5.200 leerlingen hebben geen contact met school

22 procent van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs heeft nu niet alle leerlingen in beeld. Bij deze scholen ontbreekt contact met gemiddeld vier leerlingen, vaak kinderen uit hetzelfde gezin. In totaal zijn circa 5.200 Nederlandse leerlingen buiten beeld, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS).

Een gemiddelde school heeft bijna driehonderd leerlingen. Gemiddeld zeventien van die leerlingen komen tijdens de coronacrisis naar school: elf kinderen van ouders met vitale beroepen, vier leerlingen in een kwetsbare positie en twee leerlingen die om een andere reden naar school komen. Niet alle leerlingen in een kwetsbare positie komen naar school: een gemiddelde school heeft er achttien, van wie er veertien niet naar school komen.

83 procent van de scholen werkt goed samen met de gemeente om opvang te regelen voor kinderen die niet thuis kunnen blijven. 86 procent werkt ook goed samen met de kinder- en de buitenschoolse opvang.

Scholen doen veel moeite om in contact te komen met gezinnen: bellen, mailen, appen, aanbellen of brieven sturen. Als dat niet werkt, schakelen scholen vaak de gemeente of de leerplichtambtenaar in om contact te leggen.

Bron: Algemene Vereniging van Schoolleiders

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies