Nieuws uit het jeugdveld

Zelfdoding onder jongeren terug op eerder niveau

Het aantal suïcides onder jongeren is met 51 zelfmoorden in 2018 weer terug op het niveau van 2016. 2017 zag een piek met 81 zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar. Die cijfers heeft het CBS gepubliceerd.

Manager onderzoek Renske Gilissen van 113 Zelfmoordpreventie spreekt nadrukkelijk niet van een daling van het aantal zelfdodingen onder jongeren. 'Mogelijk was het aantal in 2017 een eenmalige piek.' Ze is opgelucht dat de cijfers uit 2017 geen stijgende trend blijken te zijn.

113 Zelfmoordpreventie doet nu onderzoek naar de oorzaak van de piek in 2017. Gilissen: 'We benaderen ouders, hulpverleners, docenten en vrienden van de 81 jongeren die in 2017 overleden door zelfmoord. Hoe was de situatie vlak voor de zelfmoord? Wat had er beter gekund? We hopen te komen met aanbevelingen voor betere preventie.' Gilissen verwacht in december de onderzoeksresultaten te publiceren.

In opleidingen in de zorg is meer aandacht nodig voor suïcidepreventie, vindt Gilissen. De meeste opleidingen besteden er weinig of geen aandacht aan. Ze adviseert professionals om de multidisciplinaire richtlijn voor suïcidaal gedrag te gebruiken.

Het CBS rapporteert geen zelfmoorden van kinderen jonger dan 10 jaar. 'Dat komt gelukkig nauwelijks voor in Nederland', vertelt Gilissen.

Bron: CBS; 113 Zelfmoordpreventie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies