Nieuws uit het jeugdveld

Vijftig gemeenten kopen samen plaatsen in jeugd-ggz

Zes jeugdzorgregio's kopen samen tachtig klinische plaatsen voor intensieve behandeling bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. De regio's vertegenwoordigen samen vijftig gemeenten.

De samenwerkende jeugdzorgregio's hebben Karakter gevraagd wat er minimaal nodig is om te zorgen dat er in crisissituaties altijd hoogspecialistische verblijfszorg beschikbaar is voor jongeren met complexe psychiatrische problemen. Ze kwamen uit op de bekostiging van tachtig 'bedden'. Het uitgangspunt is daarbij dat er hoogintensieve behandeling beschikbaar is, waarvan kortdurend verblijf een onderdeel kan zijn.

De vijftig gemeenten hanteerden voorheen verschillende inkoopstrategieën. De gezamenlijke inkoop vermindert voor alle partijen de bureaucratische rompslomp die daarmee gepaard gaat. Bovendien werken de gemeenten en Karakter samen aan een ontwikkelagenda voor de benodigde zorg op langere termijn. Daarbij kijken de partijen niet alleen naar de jeugd-ggz maar ook naar lvb-zorg, JeugdzorgPlus en zorg vanuit de Wmo.

De betrokken regio's zijn Rijk van Nijmegen, Centraal Gelderland, Achterhoek, Rivierenland, FoodValley en Noord Veluwe.

Bron: Karakter

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies