Nieuws uit het jeugdveld

Vertelpunt moet Zorg voor de Jeugd ondersteunen

Via het online Vertelpunt Zorg voor de Jeugd kunnen kinderen en jongeren, hun ouders en professionals ervaringen met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering delen. Het vertelpunt is onderdeel van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

De verzamelde ervaringen worden in eerste instantie in drie jeugdzorgregio's besproken, aan de hand van een interactief dashboard dat patronen in de ervaringen laat zien. In die gesprekken duiden jongeren, ouders, professionals en vertegenwoordigers van gemeenten en jeugdzorgaanbieders de ervaringen, om tot verbeteracties voor de jeugdzorg te komen. Als het vertelpunt een succes is, is het de bedoeling om het structureel in te zetten en om in het hele land via periodieke werksessies de hulpverlening te verbeteren.

NJi-medewerker Lieke Salomé is lid van de werkgroep monitoring van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd en betrokken bij het ontwikkelen van het vertelpunt. 'Het fijne van dit vertelpunt is dat jongeren, ouders en professionals zélf bepalen wat ze delen. Anders dan in een voorgestructureerde enquête kunnen zij daar informatie delen die zij zelf belangrijk vinden.'

Bron: DSP-groep; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies