Nieuws uit het jeugdveld

Syrische jongeren minder eenzaam door Peer2Peer

Een Peer2Peer-aanpak, waarbij zestien Syrische vluchtelingen contact hadden met zestien Nederlandse jongeren, vergrootte het netwerk van de Syrische jongeren en verminderde hun eenzaamheid. Dat bleek uit kleinschalig onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het kennisprogramma VerDus SURF.

Zestien Nederlandse jongeren van Nijmeegse middelbare scholen ondersteunden zestien Syrische vluchtelingen tussen 13 en 18 jaar. Na veertien weken was het zelfvertrouwen van de Syrische jongeren toegenomen en voelden zij zich minder eenzaam dan voor de Peer2Peer-aanpak. Ook ontstonden er vriendschappen.

Wanneer de jongeren niet fysiek konden afspreken door bijvoorbeeld tijdgebrek hielden ze contact via sociale media. Voor de jongeren was online en offline contact gelijkwaardig. Het medium Snapchat verkleinde bovendien de taalbarrière. De onderzoekers adviseren bij toekomstige projecten mediatrainingen te geven, zodat deelnemers leren hoe ze specifieke sociale media kunnen inzetten om taalbarrières te omzeilen.

De deelnemers aan het onderzoek vulden voorafgaand aan hun eerste ontmoeting een vragenlijst in over welzijn, sociale media, en motivatie op school. Na vier weken vulden de jongeren opnieuw deze vragenlijst in. Daarnaast hebben vier Nederlandse jongeren een mediadagboek bijgehouden via WhatsApp.

Bron: VerDus SURF; Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies