Nieuws uit het jeugdveld

'Stem hulp beter af op situatie van het kind'

Wanneer bij een gezin thuis problemen zijn, zoals armoede, ruzie of geweld, moet de hulp beter afgestemd worden op de behoeften van het kind. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer uit de resultaten van het onderzoek 'Ik ben meer dan mijn problemen'.

Hoe kinderen het best geholpen kunnen worden, hangt samen met het aantal problemen dat thuis speelt. Kinderen die op één of twee vlakken problemen ervaren, zeggen er behoefte aan te hebben dat die problemen opgelost worden. Als er op meer gebieden problemen zijn, hebben ze vooral last van het effect daarvan op hun ouders en de sfeer thuis. Ze vinden dat hun ouders door de problemen te weinig aandacht voor hen hebben. Ze zien dan graag dat niet alleen de problemen opgelost worden, maar dat hun ouders ook geholpen worden bij de opvoeding. Ook voelen zij zich thuis niet altijd veilig, durven ze geen vrienden mee te nemen en hebben ze vaak geen andere volwassenen die hen steunen.

Hoe meer problemen thuis, hoe lager het rapportcijfer dat kinderen hun leven geven. Is er één probleem dan geven zij hun leven gemiddeld een 7,3, bij twee problemen een 6,6 en bij drie een 5,1. De resultaten zijn gebaseerd op een online vragenlijst onder ruim tweehonderd kinderen.

De Kinderombudsvrouw roept alle professionals en organisaties in het sociale domein op aan de slag te gaan met een integrale aanpak voor gezinnen met problemen in de thuissituatie. Ze bepleit onder meer dat organisaties integraal werken opnemen in hun werkplannen en dat professionals tijd en ruimte krijgen om ouders te helpen goede opvoeders te zijn.

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies