Nieuws uit het jeugdveld

'Speel in op vraagstukken in de wijk'

Maak voldoende inhoudelijke expertise beschikbaar in lokale teams, speel in op de individuele en collectieve vraagstukken in de wijk, en lever lokaal ondersteuning. Dat adviseert KPMG in een 'routekaart' voor de doorontwikkeling van lokale teams, die minister Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) op 7 november aan de Tweede Kamer stuurden.

De routekaart is onder andere bedoeld om problematiek tijdig te herkennen in lokale teams, passende zorg te bieden en ervoor te zorgen dat ondersteuning beter op- en afgeschaald kan worden. De routekaart is opgesteld op basis van praktijkvoorbeelden en interviews. De kaart maakt de reis van inwoners met vragen of problemen inzichtelijk en moet beleidsmakers en beslissers van gemeenten helpen de toegang tot zorg en ondersteuning te organiseren.

Volgens Rutger Hageraats, directielid van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), bevestigt het rapport dat vele aspecten een rol spelen bij de inrichting en organisatie van wijkgericht werken. 'Het is sterk dat dit rapport specifiek gericht is op beleidsmakers en beslissers. De bevindingen sluiten aan op eerder onderzoek, zoals het advies om te zorgen voor voldoende inhoudelijke expertise en om wijkteams in staat te stellen kortdurende jeugdhulp te bieden. Belangrijk is ook het inzicht dat het moeilijk is om samen te werken aan de transformatie in een steeds wisselend aanbiedersveld.'

'Tegelijk moeten we vaststellen dat er nog te weinig systematisch onderzoek is verricht naar de effecten van verschillende inrichtingskeuzes', vervolgt Hageraats. 'De Associatie Wijkteams pleit in reactie op het KPMG-rapport dan ook terecht voor een meerjarig onderzoek zodat de keuzes beter onderbouwd kunnen worden.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; KPMG; Associatie Wijkteams

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies