Nieuws uit het jeugdveld

Specifieke zorg nodig voor slachtoffers mensenhandel

'De hulp in een instelling aan minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting is vaak inadequaat.' Dat schrijft Defence for Children in het rapport Help!, ook na mijn 18e.

Uit het rapport blijkt dat het lastig blijft om seksuele uitbuiting te herkennen. Doorlopende specialistische hulp is vaak vanaf de start van het traject niet goed geregeld, waardoor er voor en na het 18e levensjaar geen continuïteit van zorg is. Bovendien zijn slechts enkele instellingen gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers van seksuele uitbuiting.

Vaak komen slachtoffers terecht in een jeugdzorginstelling zonder expertise op dit gebied. Zij krijgen doorgaans dezelfde hulp en behandeling als andere jongeren met problemen. Daarbij ligt de focus vaak op gedrag en niet op de achterliggende oorzaken of de trauma's van de meisjes. Ook de nazorg schiet tekort; meisjes die uit een instelling komen, worden vaak opnieuw slachtoffer of komen op andere manieren in de problemen.

Defence for Children pleit daarom voor doorlopende specialistische zorg aan minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting, gecoördineerd vanuit enkele landelijke instellingen. Deze zorg kan bestaan uit ambulante hulp, kleinschalige opvang en gespecialiseerde opvang met een open karakter. De behandeling is dan flexibel, kan voldoen aan veranderende zorgbehoeften en kan zonder onderbrekingen plaatsvinden onder de coördinatie van de gespecialiseerde instelling.

'Het rapport bevestigt het belang van goede zorg voor meisjes die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting', zegt Anne Addink van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het is belangrijk om te luisteren naar de slachtoffers en hun ouders en van hun ervaringen te leren. Blijvende aandacht voor duurzame effecten van gespecialiseerde hulp is essentieel om ervoor te zorgen dat meisjes na de hulp niet opnieuw in handen komen van een uitbuiter. Met name in de leeftijd 18-min/18-plus is continuïteit van zorg een belangrijk thema.'

Bron: Defence for Children; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies