Nieuws uit het jeugdveld

'Sluit meerjarig contract voor gesloten jeugdhulp'

Meerjarige contracten tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn essentieel voor de uitvoering van het actieplan De best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

De Jonge is bereid om de komende drie jaar de proceskosten te betalen van de omslag die nodig is om JeugdzorgPlus te verbeteren en om gesloten plaatsing van jongeren te voorkomen. Maar voor financiering van de benodigde aanpassing van het jeugdhulpaanbod moeten aanbieders aankloppen bij de gemeenten. De tarieven die gemeenten betalen, moeten gebaseerd zijn op de vereiste kwaliteit van de zorg en de scholing van de professionals.

De Jonge meldt dat hij in gesprek is met betrokken partijen over de uitvoering van het actieplan. Belangrijk is dat daarbij ook het onderwijsveld wordt betrokken. Dat laatste beaamt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'De zorg voor kwetsbare jongeren is een gezamenlijke opgave van onderwijs en jeugdzorg. Om betere kansen te creëren en achterstanden te voorkomen, is het van cruciaal belang dat het onderwijs naadloos aansluit bij de interesses en mogelijkheden van deze jongeren.'

Het Nederlands Jeugdinstituut onderschrijft ook het pleidooi van de minister voor meerjarige contracten en daarbij behorende financieringsafspraken met gemeenten en onderwijs. Van Yperen: 'Maar dan is het belangrijk dat de betrokken jeugdhulpinstellingen zich committeren aan scherpe eisen waaraan hun resultaten moeten voldoen. Ook moet voor iedereen duidelijk zijn wat er gebeurt als ze die resultaten onvoldoende realiseren.'

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies