Nieuws uit het jeugdveld

'Schooladvies bepalend voor onderwijssegregatie'

De mate van segregatie bij middelbare scholen is deels te verklaren door het schooladvies dat leerlingen krijgen. Deels blijkt segregatie ook een keuze van de leerlingen zelf. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sándor Sóvágó op 22 maart promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sóvágó onderzocht de hoge mate van schoolsegregatie in Amsterdam aan de hand van administratieve gegevens en keek naar de voorkeuren van leerlingen zelf. Het geadviseerde niveau van leerlingen blijkt bepalend te zijn voor hun schoolkeuze. De adviezen voor leerlingen met een migratieachtergrond zijn namelijk gemiddeld een stuk lager. Daarnaast kiezen leerlingen liever voor een school met veel leerlingen uit hun eigen etnische groep. Woonsegregatie en capaciteitsbeperkingen op scholen spelen slechts een beperkte rol.

Sóvágó stelt dat het instellen van een quotum voor minderheden segregatie aanzienlijk kan verminderen. Ook maatregelen om de verschillen te verkleinen in bassisschooladviezen tussen leerlingen met en zonder migratieachtergond en tussen arm en rijk kunnen daarbij helpen. Wel concludeert hij dat dit kan leiden tot minder tevreden leerlingen.

'Dit onderzoek geeft aan hoe belangrijk aandacht voor en het tegengaan van segregatie in het onderwijs is', zegt Charlotte Dopper, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het is goed te verklaren waarom leerlingen kiezen voor 'de beste school' binnen het geadviseerde onderwijsniveau en waarom zij graag met vrienden en vriendinnen uit de eigen etnische groep naar school gaan. Om op dit thema verschil te maken, is een kanteling in systemen en modellen nodig.'

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies