Nieuws uit het jeugdveld

Scholen mogen doorgaan met flexibele lestijden

Scholen die met succes meedoen aan het experiment met flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs mogen daar toch mee doorgaan. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs besloot eerder om het experiment te beëindigen, maar trekt dat besluit in na een motie van CDA, D66 en VVD.

Het experiment begon in 2011 om na te gaan of wijziging van de wet- en regelgeving rondom de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek nodig en wenselijk is. Mede op advies van de Onderwijsinspectie besloot Slob in eerste instantie het experiment met ingang van het schooljaar 2020-2021 stop te zetten omdat de flexibele tijden een risico zouden vormen voor de kwaliteit.

Een meerderheid in de Tweede Kamer was het eens met de motie van CDA, D66 en VVD. Daarin staat onder andere dat de onderwijskwaliteit op de scholen met flexibele onderwijstijden niet afwijkt van die op andere scholen.

Bron: PO-Raad; Tweede Kamer

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies