Nieuws uit het jeugdveld

Pedagogenplatform Kindercentra heft zichzelf op

Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra stopt op 1 mei, omdat het doel van het platform is bereikt: in de kinderopvang is er aandacht voor het belang van de pedagogiek.

Het pedagogenplatform vraagt sinds 2003 aandacht voor de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Het organiseerde congressen, overlegde met sectororganisaties en het ministerie van SZW en was medeontwikkelaar van het Pedagogisch kader kindercentra 0-4. Ook schreef het platform notities over het evenwicht tussen stabiliteit en flexibiliteit in de opvang en over partnerschap met ouders. Het platform wijst erop dat het belang van een doelgericht pedagogisch beleid is verankerd in de kinderopvang, door de verplichte aanstelling van een 'pedagogisch beleidsmedewerker/coach' sinds 1 januari.

Bron: Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (LPK)

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies