Nieuws uit het jeugdveld

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Er komt een wettelijke verplichting voor nieuwe jeugdhulpaanbieders om zich bij het ministerie te melden voordat zij jeugdhulp gaan verlenen. Dat staat in een brief over de voortgang van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, die de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming op 7 juni naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Doordat nieuwe zorgaanbieders zich nu niet hoeven te melden, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen zicht op hun bestaan en kan zij dus geen toezicht houden. Alleen als er uit de samenleving signalen komen dat er iets niet goed gaat bij een aanbieder, kan de inspectie haar taak uitvoeren.

In de Jeugdwet wordt een meldplicht opgenomen voor iedereen die jeugdhulp wil verlenen of wil laten verlenen. Het is de bedoeling dat de meldplicht ingaat op 1 juli 2020.

Het is belangrijk dat er een meldplicht komt, vindt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'In een werkveld als de jeugdzorg, waar je met kwetsbare kinderen en gezinnen te maken hebt, is het onontbeerlijk dat de inspectie weet welke zorgaanbieders er opereren. Als dat niet het geval is, kan de inspectie geen toezicht houden op de kwaliteit van de zorg.'

Bron: Ministerie van VWS; ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies