Nieuws uit het jeugdveld

JeugdzorgPlus werkt aan verminderen repressie

De JeugdzorgPlus-instellingen spannen zich in om repressie in de vorm van vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen. Er komt een wetsvoorstel over de rechtspositie van jongeren en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in JeugdzorgPlus en justitiële jeugdinrichtingen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Met zijn brief stuurt De Jonge ook een factsheet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over vrijheidsbeperkende maatregelen in JeugdzorgPlus naar de Kamer. De inspectie constateert dat de instellingen werken aan een cultuurverandering en dat ze proberen maatwerk toe te passen in hun benadering. Alle bezochte instellingen werken bijvoorbeeld met signaleringsplannen, waarin jongeren en professionals samen vastleggen welke signalen bij de jongere wijzen op groeiende spanning of boosheid en wat jongeren en professionals kunnen doen om escalatie te voorkomen.

Het terugdringen van vrijheidsbeperking wordt belemmerd door onder meer een groot personeelsverloop, te grote groepen, en gebouwen en terreinen die te weinig ruimte bieden voor een alternatieve aanpak bij oplopende spanningen.

Het wetsvoorstel over de rechtspositie van jongeren wordt opgesteld in overleg met JeugdzorgPlus-instellingen en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Aanbevelingen die Defence for Children begin dit jaar deed om vrijheidsbeperkende maatregelen tegen te gaan, worden in die gesprekken meegenomen. De Jonge verwacht het voorstel in de loop van 2021 voor te leggen aan de Kamer.

Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, is blij met deze ontwikkeling. 'We hebben ons gecommitteerd aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Als samenleving moeten we erop toezien dat er niet aan die rechten wordt getornd. De maatregelen die overheid en instellingen nu nemen zijn een belangrijke stap naar een leefklimaat dat beter aansluit bij de opvoedings- en ontwikkelingsvragen van kinderen. Maar er is meer nodig. Dit zijn kinderen met complexe problemen die tot nu toe nergens de hulp kregen waaraan zij behoefte hebben. Maatwerk, in de vorm van een individuele benadering, gaat daarin verandering brengen.'

Bron: Ministerie van VWS; Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies