Nieuws uit het jeugdveld

Jeugdzorg grootste kostenpost in sociaal domein

De meeste uitgaven binnen het sociaal domein gaan naar jeugdzorg. Dat signaleert de visitatiecommissie die door de VNG en het ministerie van BZK is opgericht om gemeenten te helpen grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein.

Terwijl de visitatietrajecten nog lopen, deelt de commissie haar eerste bevindingen. Veel gemeenten hebben interventies ingezet om de kosten te drukken, maar die dalen nog onvoldoende. Inzicht in veelvoorkomende hulpvragen en een goede samenwerking met huisartsen helpen volgens de commissie om middelen gerichter in te zetten.

Door de oplopende tekorten staan sommige voorzieningen, zoals welzijnswerk, onder druk. De commissie ziet een 'risico van verschraling', waardoor mogelijk de druk op professionele ondersteuning toeneemt.

Ruim vijftig gemeenten hebben zich tot nu toe aangemeld voor een visitatie en de eerste vijf trajecten zijn begonnen. De commissie helpt gemeenten door onderzoek en advies hun financiën binnen het sociaal domein te beheersen.

Bron: VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies