Nieuws uit het jeugdveld

Geschillencommissie ingesteld voor sociaal domein

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders kunnen geschillen over de inkoop van zorg voorleggen aan de Geschillencommissie sociaal domein. De commissie is begin dit jaar ingesteld.

Gemeenten kunnen onderlinge geschillen voorleggen aan de geschillencommissie, als het gaat over de vraag welke gemeente op grond van het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de zorg. Jeugdhulpaanbieders en gemeenten kunnen geschillen over inkoop voorleggen, bijvoorbeeld over de kostprijs van hulp of een factuur. Het gaat hierbij alleen om conflicten waarbij de continuïteit van zorg niet in het geding is.

Tussen het aanmelden van een geschil en de uitspraak zit maximaal zes weken. In geval van haast kunnen partijen vragen om een spoedprocedure.

De uitspraken van de commissie zijn voor gemeenten bindend; zij hebben toegezegd dat ze de uitspraken zullen volgen. Voor jeugdhulpaanbieders zijn de uitspraken niet bindend.

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders kunnen conflicten over inkoop ook voorleggen aan het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Dat adviseert over een mogelijke oplossing, maar beslecht het geschil niet. Wanneer de continuïteit van essentiële jeugdhulp in het geding is en de partijen er met advies van het ondersteuningsteam niet uit komen, kan het team het conflict voorleggen aan de Jeugdautoriteit. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders kunnen de Jeugdautoriteit niet zelf om een uitspraak vragen.

Bron: Geschillencommissie sociaal domein

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies