Nieuws uit het jeugdveld

Gemeenten overwegen jeugdzorg terug te geven

De Nederlandse gemeenten 'overwegen serieus' om de gedecentraliseerde zorgtaken weer bij het Rijk te leggen als ze geen extra geld krijgen voor de jeugdzorg en de zorg voor psychisch kwetsbare mensen. Dat schrijven ze in een open brief aan hun inwoners, op 8 mei gepubliceerd in het Algemeen Dagblad.

De gemeenten kregen van het rijk taken op het gebied van werk, zorg en jeugd overgedragen, maar met een veel kleiner budget dan voorheen, staat in de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 'In de afgelopen jaren zijn door gemeenten meer jongeren bereikt dan vooraf was voorspeld. Dat leidde tot extra uitgaven en, bij gebrek aan financiële compensatie, tot grote tekorten bij gemeenten.' Zonder extra geld moeten gemeenten bezuinigen op jeugdzorg en andere voorzieningen. Daarmee zouden ze hun inwoners tekort doen, vinden ze.

In hun brief doen de gemeenten geen uitspraak over hoe ze de zorgtaken kunnen teruggeven aan het Rijk.

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) scharen zich in een verklaring achter de oproep van de gemeenten. Als gemeenten niet meer geld krijgen, 'zullen ze verder drukken op de nu al veel te lage tarieven voor jeugdzorgorganisaties', verwachten de brancheorganisaties.

'De gemeenten zijn bezig met een complexe verbouwing van de jeugdhulp', zegt Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Dat is moeilijk te combineren met de bezuiniging op het jeugdhulpbudget. Gemeenten hebben goede argumenten om meer geld te vragen. Maar alleen een hoger budget is niet genoeg om kinderen en jongeren de ondersteuning te geven die ze nodig hebben.'

Bron: VNG; BGZJ; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies