Nieuws uit het jeugdveld

Extra geld naar gemeenten voor jeugdzorg

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor de jeugdzorg. De gemeenten krijgen er dit jaar samen 420 miljoen euro bij en 300 miljoen in 2020 en 2021. Dat schrijven de minister en staatssecretaris van VWS en de minister van BZK aan de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het kabinet benadrukt dat meer geld alleen niet leidt tot betere hulp. Het gaat daarom de komende maanden met de VNG concrete afspraken maken om de jeugdzorg effectiever en efficiënter te laten functioneren. Deze afspraken gaan onder andere over het terugdringen van vermijdbare uitgaven en over welke zorg op landelijk, regionaal of lokaal niveau wordt ingekocht.

Er zal ook onderzoek plaatsvinden naar het jeugdzorggebruik en de verschillen in aanpak door gemeenten. Dat onderzoek moet najaar 2020 uitwijzen of de toename van het jeugdzorggebruik en de bijbehorende uitgaven tijdelijk of structureel van aard is. Die uitkomsten zullen zwaar meewegen bij het formuleren van nieuw landelijk beleid.

Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, vindt het een goede ontwikkeling dat gemeenten extra geld krijgen voor jeugdzorg; vooral ook dat er een groeiend besef is dat de transformatie van de jeugdzorg vraagt om een goed onderbouwd plan waaraan gemeenten en alle relevante partijen in het sociaal domein zich committeren. 'Dat kun je goed concretiseren door samen met wijkteam en huisarts de tien meest voorkomende opgroei- en opvoedproblemen in kaart te brengen. Ga het gesprek aan over die problemen en maak goede afspraken met wijkteams, huisartsen, aanbieders, het onderwijs en burgers over de veranderingen die nodig zijn, over hun rol daarin en over wat de implicaties zijn als die resultaten niet gerealiseerd worden.'

In een eerder bericht onder de kop 'Goede jeugdhulp is meer dan een kwestie van geld' vertelde Van de Maat welke vijf ingrediënten noodzakelijk zijn voor een goed functionerend jeugdveld.

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies