Nieuws uit het jeugdveld

Expertisecentra voor kinderen met een eetstoornis

Minister Hugo de Jonge van VWS start in 2020 twee proeven met regionale expertisecentra voor de behandeling van eetstoornissen. Hij wil een structurele verbetering van de zorgketen voor kinderen en jongeren met eetstoornissen, in het bijzonder voor patiënten met anorexia nervosa. Dat schreef hij op 11 november in een brief aan de Tweede Kamer.

Op verzoek van de minister heeft de Landelijke ketenaanpak eetstoornissen (K-EET) een voorstel gemaakt om de zorg te verbeteren voor ernstig zieke kinderen en het aantal patiënten terug te dringen. In het voorstel is een routekaart opgenomen waarin staat wat er de komende jaren moet gebeuren om tot een goed functionerende keten te komen.

Zo moeten implementatie van een zorgstandaard en scholing ervoor zorgen dat eetstoornissen sneller herkend worden en jongeren een betere behandeling krijgen. Een van de adviezen van de stuurgroep is ook expertise te bundelen in een centrum en kennisdeling te stimuleren om onder andere dwangvoeding te verminderen.

Uiteindelijk moet de routekaart ervoor zorgen dat over tien jaar het aantal ernstig zieke kinderen significant is gedaald.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies