Nieuws uit het jeugdveld

Eerste Kamer stemt in met verlaging regeldruk

Wmo- en jeugdzorginstellingen krijgen met minder administratieve lasten te maken. Het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge van VWS is door de Eerste Kamer goedgekeurd.

De nieuwe wet maakt het mogelijk dat berichtenverkeer en financiële verantwoording tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders verplicht worden gestandaardiseerd. Daarvoor wil De Jonge het programma I-Sociaal Domein inzetten. Daarin werken gemeenten en aanbieders samen aan het verminderen van de regeldruk door contracten en financiële verantwoording te standaardiseren. Hierdoor gebruiken instellingen die voor meerdere gemeenten werken nog maar één verantwoordingsformat.

Ook kan de minister met de nieuwe wet gemeenten verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In veel regio's gebeurt dit al, maar vaak ten koste van specialistische zorg.

De nieuwe wet sluit aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg. Met het programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papierwerk, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies