Nieuws uit het jeugdveld

Eerdere mishandeling vergroot risico's

Er zijn verschillende factoren die het risico vergroten om slachtoffer te worden van seksuele kindermishandeling. De Universiteit van Amsterdam heeft een taxatie van de risicofactoren gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Psychological Bulletin.

De belangrijkste risicofactor om slachtoffer te worden van seksuele mishandeling is als het kind of een gezinslid eerder is mishandeld. Daarnaast zijn problemen in de opvoeding, gezinsproblemen zoals isolatie, maar ook problemen tussen de ouders zoals partnergeweld, van invloed. Ook een niet-traditionele gezinsstructuur met gescheiden ouders is een risico. Bovendien spelen problemen die het kind zelf heeft, zoals een chronische ziekte of gebrekkige sociale vaardigheden, een rol en lopen meisjes een groter risico om slachtoffer te worden dan jongens.

Net als bij andere vormen van kindermishandeling zijn er routes die uiteindelijk kunnen leiden tot seksuele kindermishandeling. Volgens de onderzoekers kan de kennis over risicofactoren helpen een inschatting te maken welke kinderen en hun ouders zorg nodig hebben

Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut ziet het belang van dit onderzoek. 'Het inschatten van de risico's is ingewikkeld. De risicofactoren en de beschermende factoren in en rondom het gezin zijn divers. Kleine veranderingen in het gezin kunnen soms al tot grote verschuivingen in draagkracht en veiligheid leiden. Met de beschikbare kennis kunnen professionals de routes naar slachtofferschap sneller herkennen, bespreekbaar maken en erger voorkomen.'

Bron: Universiteit van Amsterdam; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies