Nieuws uit het jeugdveld

Consistent lokaal beleid vergroot grip op jeugdhulp

Het aantal kinderen dat jeugdhulp krijgt, is tussen 2015 en 2017 met 12 procent toegenomen. Dat blijkt uit drie onderzoeken naar de toename van het jeugdhulpgebruik dat minister Hugo de Jonge van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten die duidelijke, consistente keuzes hebben gemaakt in hun jeugdbeleid zijn beter in staat te duiden wat de oorzaken zijn van hun toegenomen uitgaven aan jeugdhulp en kunnen die ontwikkeling beter beïnvloeden.

Uit een benchmarkanalyse van 26 gemeenten blijkt dat enkele gemeenten hun jeugdstelsel goed op orde hebben. Zij hebben beter zicht op de uitgaven en op mogelijkheden om te verbeteren en bij te sturen. Deze gemeenten hebben bijvoorbeeld stabiele wijkteams die voldoende ruimte krijgen om hun taken goed uit te voeren. Ze werken goed samen met het onderwijs en met huisartsen en hun praktijkondersteuners, en maken duidelijke afspraken met jeugdhulpaanbieders. Deze gemeenten letten ook op of die afspraken de juiste opbrengsten opleveren en sturen bij als dat niet het geval is.

Een eerste stap om te komen tot goede afspraken is focussen op de meest voorkomende problemen, adviseert Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, in een reactie op de onderzoeken naar het toegenomen jeugdhulpgebruik. 'Begin met het in kaart brengen van de top tien van meest voorkomende opgroei- en opvoedproblemen waarmee het wijkteam en de huisarts te maken krijgen. Ga het gesprek aan over die problemen en maak goede afspraken met de wijkteams, huisartsen, aanbieders, het onderwijs en burgers over de veranderingen die nodig zijn en over hun rol daarin.'

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies