Nieuws uit het jeugdveld

CPB: Wijkteam leidt tot meer dure zorg

Sociale wijkteams zorgen eerder voor meer dan voor minder zorgkosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB-onderzoek wijst uit dat het aantal verwijzingen naar professionele, duurdere zorg in de periode 2015-2017 in gemeenten met wijkteams is gestegen met 40 procent. Bij gemeenten met alleen een Wmo-loket steeg het aantal met 26 procent. Vooral in gemeenten waarin de wijkteammedewerker in dienst is van een zorgaanbieder nemen de verwijzingen toe.

Het CPB geeft mogelijke verklaringen voor het verschil. Een Wmo-consulent kijkt wellicht niet alleen naar de belangen van de cliënt, maar ook naar de kosten voor de gemeente. Een zorgprofessional wil daarentegen bovenal het beste voor de cliënt, ook als dat duurdere tweedelijnshulp vraagt. Ook krijgen wijkteams misschien meer verborgen problemen boven water.

Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut: 'Het is een gedegen onderzoek; een dergelijke studie is ook voor verwijzingen in de jeugdhulp relevant. Het CPB adviseert overigens om een benchmark te gebruiken om het aantal verwijzingen te vergelijken en daarmee het gesprek over verschillen te voeren. Maar wij vinden het ook nuttig om de uitkomsten van de verwijzingen, de outcome, te onderzoeken. Is bijvoorbeeld een multiprobleemgezin beter geholpen met een snelle verwijzing omdat dat verdere problemen voorkomt? Zo krijg je meer zicht op de effectiviteit van verwijzen en kun je in het kwaliteitsbeleid hierop sturen.'

Bron: CPB

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies