Nieuws uit het jeugdveld

425 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid

Het kabinet trekt in de periode 2020-2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Dat schrijven de bewindslieden van OCW, VWS, SWZ en BZK in een gezamenlijk brief aan de Tweede Kamer.

Het bedrag is ruim 35 miljoen hoger dan in de periode 2015-2019 en wordt onder andere ingezet om digitale vaardigheden te verbeteren en om kinderen en jongeren met een taalachterstand sneller te helpen. Het actieprogramma Tel mee met Taal van de Stichting Lezen krijgt daarmee ook een vervolg. Het programma is bedoeld om het leesplezier en de leesvaardigheid te bevorderen in samenwerking met bibliotheken. Op dit moment bereikt het programma meer dan een miljoen kinderen tot 12 jaar met de leesbevorderingsactiviteiten, meldt de stichting.

Bron: Ministeries van OCW, VWS, SZW en BZK; Stichting Lezen

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies