Zuid-Limburg beperkt crisisopvang tot één week

De zestien gemeenten in de regio Zuid-Limburg reorganiseren vanaf 1 juli de crisishulp voor de jeugd. Ze zetten snel intensieve ambulante jeugdhulp in en beperken crisisopvang zoveel mogelijk tot maximaal één week, meldt de gemeente Maastricht.

De crisishulp is uitbesteed aan Xonar, die de hulp in een samenwerkingsverband met Koraal, Mondriaan en een aantal onderaannemers zal aanbieden. Xonar brengt expertise in over jeugdhulp, Koraal over lvb-zorg en Mondriaan over jeugd-ggz. Eén gezamenlijk team wordt verantwoordelijk voor het hele proces van melding tot crisisinterventie.

De gemeenten willen met de nieuwe, integrale jeugdhulp zowel de zorg verbeteren als de kosten beheersen. Voorheen verbleven kinderen en jongeren vaak vaak lang in crisisopvang en werden ze vaak meerder keren overgeplaatst.

Bron: Gemeente Maastricht