Zorg in speciaal onderwijs vanuit één budget

Hoe kan zorg in het speciaal onderwijs vanuit één budget worden georganiseerd? In opdracht van de ministeries van VWS en OCW doen de bureaus DSP en Oberon daar komend schooljaar onderzoek naar. Het Nederlands Jeugdinstituut volgt het onderzoek en de deelnemers zodat 'goede voorbeelden' gedeeld kunnen worden.

Zorg in onderwijstijd komt nu uit verschillende budgetten. Het doel van 'één pot met geld' is dat de financiering eenvoudig en efficiënter wordt en kinderen betere zorg krijgen.

De bureaus gaan de regio's Twente en Hart van Brabant monitoren en begeleiden in het werken met een collectieve financiering. Daarnaast krijgen vijftig scholen uit het  speciaal onderwijs twee jaar lang een zogeheten 'zorgarrangeur' tot hun beschikking. Deze deskundige ondersteunt de school bij het regelen van financiering, zodat leerlingen daar de juiste zorg en begeleiding krijgen.

De resultaten en goede voorbeelden van het onderzoek worden gedeeld in de reeks Oplossingenlabs, die het NJi samen met VNG, VGN en Lecso organiseert. De eerste bijeenkomst staat gepland voor 9 november 2020.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)