'Zonder nieuw beleid stijgt kinderarmoede'

Als het demissionair kabinet geen nieuw beleid maakt, stijgt het percentage kinderen dat in 2024 in armoede leeft van 6,2 procent naar 7,0 procent. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB).

De overheid nam vorig jaar tijdelijke maatregelen om de gevolgen van de gestegen energieprijzen te dempen, zoals een energietoeslag en een verhoging van de zorg- en huurtoeslag. Een gedeelte van die maatregelen stopt na dit jaar. Als er geen aanvullend beleid komt, loopt volgens het CPB de armoede in 2024 op van 4,8 procent van de bevolking naar 5,7 procent.

Voor het zomerreces stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor nieuwe maatregelen van het demissionaire kabinet om de verwachte stijging van armoede in 2024 tegen te gaan. Die maatregelen komen er naar verwachting ook. Het is nog wel onduidelijk hoeveel maatregelen een demissionair kabinet kan nemen en hoeveel geld er beschikbaar is. Op Prinsjesdag publiceert het CPB een update van de verwachtingen.

Bied een structurele oplossing

Volgens Robin Koper van het Nederlands Jeugdinstituut is het belangrijk een structurele oplossing te bieden om armoede te voorkomen. 'De prijzen zullen blijven stijgen en inflatie is niet iets dat weggaat. Kijk verder dan naar waar mensen nú last van hebben. Structureel beleid kan daaraan bijdragen, in tegenstelling tot tijdelijke oplossingen zoals extra toeslagen.'

'Hoewel het voor professionals lastig is om iets te doen tegen armoede, kunnen zij wel een andere rol spelen. Geef ouders in armoede het gevoel dat ze niet de enige zijn die dit meemaken. Doe dat door het gesprek met hen aan te gaan. Daardoor voelen ze zich minder eenzaam als gevolg van de geldzorgen die ze hebben.'

Bron: CPB; NOS

Bericht en raming CPBBericht Nos.nl

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.