Wijkteam-community voor werken aan veiligheid

De nieuwe Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld biedt vanaf deze maand online scholing en informatie aan wijkteams en professionals die regelmatig met wijkteams samenwerken.

De Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een initiatief van de Augeo Foundation in samenwerking met het ministerie van VWS. Doel is professionals te ondersteunen bij veiligheidsvraagstukken in gezinnen en het uitwisselen van ervaringen te stimuleren. De komende maanden zijn in de community tips, informatie, ervaringsverhalen en scholingsmodules te vinden over onderwerpen als de meldcode, signalering, gespreksvoering, patronen achter geweld en samenwerken aan veiligheid.

Complex

'Een mooi initiatief omdat veiligheid in gezinnen voor wijkteams vaak complex is', vindt Jitty Runia van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Wijkteams zijn sterk gericht op het partnerschap met ouders en kinderen. Bij twijfels over de veiligheid is het voor wijkprofessionals vaak een ingewikkeld proces van afwegingen maken. Wat is het beste voor het welbevinden van kind en gezin? De wijkteam-community biedt hen gelegenheid daarover ervaringen en kennis met elkaar uit te wisselen zonder meteen in protocollen te vervallen.'

Verspreiden

Runia noemt het een meerwaarde dat wijkteams uit verschillende gemeenten elkaar rond dit onderwerp via de community kunnen treffen. 'Het is voor wijkprofessionals niet altijd eenvoudig om ruimte te organiseren voor het reflecteren en leren bij veiligheidsvraagstukken in gezinnen. De onderlinge contacten in de Wijkteam-community helpen bij het verspreiden van inzichten en kennis.'

Bron: Augeo Foundation