Wet IKK draagt bij aan kwaliteit kinderopvang

67 procent van kinderopvanglocatiehouders en 84 procent van de pedagogisch medewerkers vindt dat de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang bijdraagt aan de kwaliteit van de kinderopvang. Dat blijkt uit de Monitor Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. 

De verhoging van de kwaliteit is volgens locatiehouders en pedagogisch medewerkers vooral merkbaar op drie punten: meer aandacht en stabiliteit voor baby's, een versterking van de rol en toerusting van de medewerkers, en een versterking van het pedagogisch beleid. 

Daarnaast ervaren organisaties door de wet IKK meer ruimte voor maatwerk en het bieden van houvast bij het toepassen van pedagogische doelen in de praktijk. 

Verdeeldheid over maatwerk 

Over het bieden van meer maatwerk bestaat wel verdeeldheid. Bijna de helft van de houders ziet meer mogelijkheid voor maatwerk, niet alleen in de zorg voor kinderen, maar ook in de ondersteuning van medewerkers. GGD-inspecteurs wijzen daarentegen op de striktheid van verschillende IKK-maatregelen, waardoor mogelijkheden voor maatwerk juist meer onder druk komen te staan. Van de medewerkers vindt 79 procent in meer of mindere mate dat ze door de Wet IKK beter tegemoet kunnen komen aan de individuele behoeften van kinderen. 

Bijna 60 procent van de houders, 87 procent van de medewerkers en de meeste GGD-inspecteurs vinden dat de IKK-maatregelen het pedagogisch beleid versterken. De meest effectieve maatregel is de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker, met name in de functie van coach. De coach fungeert als schakel tussen het beleid en de werkvloer en is een belangrijke ondersteuner van de medewerkers. 

Toegenomen werkdruk 

Het grootste knelpunt voor houders is de grote administratieve belasting door de IKK-maatregelen. Medewerkers noemen vooral de toegenomen werkdruk en drukte op de groep en dat ze meer werk in hun eigen tijd moeten doen. 

'Deze rapportage geeft een breed beeld van hoe de implementatie van de Wet IKK is gegaan en hoe verschillende partijen dit ervaren', zegt Els Geeris van het NJi. 'Toch moeten we niet alleen kijken naar hoe organisaties, gemeenten en medewerkers de IKK-maatregelen ervaren, maar ook naar wat dit effectief betekent voor kinderen. Hoe verbetert de wet de kwaliteit van hun welbevinden en ontwikkelingsmogelijkheden? De Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang monitort de kwaliteit in de kinderopvang en het is belangrijk om dit nauw te blijven volgen. Daarnaast kunnen kinderopvangorganisaties zelf ook hun pedagogische kwaliteit beoordelen met bijvoorbeeld het zelfmonitorinstrument Pedagogische praktijk in Beeld.'

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Lees ook