Werken in de online leefwereld van jongeren

Sociale media maken een steeds groter onderdeel uit van de leefwereld van jongeren. Voor jongerenwerkers is het niet langer voldoende om alleen offline actief te zijn. Daarom hebben het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Stichting JOZ de handreiking Online Jongerenwerk ontwikkeld en is een infographic uitgebracht door het NJi, Youth Spot en Sociaal werk Nederland.

Sociale media maken een steeds groter onderdeel uit van de leefwereld van jongeren. Online jongerenwerk zou daarom een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van het takenpakket van jongerenwerkers. Veel jongerenwerkers hebben echter onvoldoende zicht op de online leefwereld van jongeren, de rol die sociale media spelen in het opgroeien van jongeren én wat opgroeien in de online leefwereld vraagt aan begeleiding.

Handreiking online jongerenwerk

De handreiking Online Jongerenwerk biedt handvatten aan jongerenwerkers voor het werken in de online wereld, maar ook handvatten aan managers voor het creëren van kaders waarbinnen dit gebeurt. De handreiking werd tijdens het congres 'Bestuurders voor #sterkjongerenwerk'  overhandigd aan bestuurders van de gemeenten Deventer, Uden en Culemborg.

Infographic Jongerenwerk

Ook werd tijdens het congres de Infographic jongerenwerk uitgereikt. De infographic is bedoeld voor gemeenten en ketenpartners en biedt een overzicht van wat jongerenwerk is, wat jongerenwerkers doen en met wie jongerenwerkers samenwerken.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Stichting JOZ; Youth Spot; Sociaal werk Nederland

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)