Werkdruk jeugdsector bedreigt kwaliteit van zorg

Professionals in de jeugdsector hebben te maken met een hoge werkdruk, een groot verloop en een hoog verzuim. Dat bleek in december uit de Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector. In een brief aan de minister van VWS vragen Jeugdzorg Nederland en drie werknemersorganisatie nu om adequate acties. Ook directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut maakt zich zorgen over de hoge werkdruk.

'Door de hoge werkdruk, krapte op de arbeidsmarkt en hoog verzuim staat de kwaliteit van het uitvoerend werk onder druk', zegt Van de Maat. 'En dat terwijl we meer ruimte voor de professional willen om samen lerend te doen wat werkt. We zien een groeiende vraag naar jeugdhulp en oplopende financiële tekorten bij gemeenten. Professionals krijgen van de samenleving te weinig waardering en onvoldoende ruimte om te reflecteren, zich continu te verbeteren en daarmee de kwaliteit van het uitvoerend werk verder te ontwikkelen.'

Anders opgroeien

Volgens Van de Maat moeten we deze problematiek in een breder kader plaatsen en keuzes maken. 'Vinden wij als samenleving de groeiende vraag naar jeugdhulp een goede ontwikkeling of willen we dat onze kinderen anders opgroeien? Wat verwachten we van kinderen en hoe organiseren we de voorzieningen voor kinderen en gezinnen in ons land? Hoe gaan we om met schaarste? De situatie vraagt om een aanpak die zich niet beperkt tot de jeugdhulp maar waarin we samen optrekken met de andere partijen die een rol spelen in het leven van kinderen. Ondanks de decentralisatie is dit nog onvoldoende van de grond gekomen.'

Van de Maat benadrukt de belangrijke rol hierbij van de professional. 'Die moeten we dan wel faciliteren - en dat is meer dan alleen opleiden. Professionals moeten de ruimte krijgen om te leren op de werkvloer. Scholing, reflectie en intervisie dragen bij aan het benodigde vakmanschap en daarmee ook het realiseren van de gewenste transformatiedoelen.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)