Vragenlijst over aanpak mishandeling

Uit onderzoeken blijkt dat de kennis en informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling versnipperd is. Maar ook dat er veel verschil is in het aanbod van kennis en dat het niet altijd duidelijk is wat de waarde en betrouwbaarheid ervan is. Om daar verandering in te brengen, stellen Movisie, het NJi en het CVV jou de vraag: 'Wat heb jij nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling goed aan te pakken?'

Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werken samen om de kennis en informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling goed te ontsluiten. Met elkaar verzamelen, verrijken, duiden en delen we kennis, werkwijzen en onderzoeken over dit onderwerp. Ons doel is om informatie voor professionals zo eenduidig en toepasbaar mogelijk te maken.

Jouw hulp is nodig

Om hier een volgende stap in te zetten, hebben we jouw hulp nodig. Wat heb jij nodig als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? En hoe kunnen wij als kennisinstituten daarbij het beste helpen? De vragenlijst is anoniem. Vul hem ook in en draag er direct aan bij om deze kennis en informatie logisch, vindbaar en direct toepasbaar te maken.

Vul de vragenlijst in

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)