Voor de Jeugd Dag over mentaal welbevinden

Mentaal welbevinden was een belangrijk thema op de Voor de Jeugd Dag van 27 september. Volgens de aanwezige kinderen en jongeren wordt de vraag ‘Hoe gaat het, en wat kan ik doen om het beter te maken?’ te weinig gesteld. Hun persoonlijke verhalen en die van hun ouders, leraren, hulpverleners en anderen zijn nu te bekijken via de website van de Voor de Jeugd Dag, net als andere video’s en presentaties.

De Voor de Jeugd Dag leverde vijf belangrijke inzichten op over mentaal welbevinden. Een greep uit de beschikbare video’s illustreert die inzichten.

Praat met kinderen en jongeren

Praat met kinderen en jongeren over hoe het met ze gaat. Wees open naar elkaar en luister naar wat een kind te zeggen heeft.

Bespreek mentaal welbevinden op school

Maak mentaal welbevinden een vast onderdeel van het lesprogramma op scholen.

Werk aan een gezonde omgeving

Werk aan een gezonde omgeving om op te groeien. En wees je bewust van je rol als medeopvoeder.

Denk aan laagdrempelige initiatieven

Denk aan laagdrempelige initiatieven als het even niet goed gaat met een kind of jongere. Er zijn on- en offline veel mogelijkheden.

Maak beleid voor mentaal welbevinden

‘Zorg dat mentaal welbevinden hoog op de beleidsagenda komt.’

De Voor de Jeugd Dag is mogelijk gemaakt door een initiatief van het ministerie van VWS, in samenwerking met de VNG en het Nederlands Jeugdinstituut en georganiseerd door VNG Connect.

Bron: Voor de Jeugd Dag

Meer informatie

Voordejeugddag.nl

Lees ook